Jóna Björg Sætran

Blómstraðu í einkalífi og starfi! Njóttu þess að vera þú!
jb520

Þetta eru einkunnarorð Jónu Bjargar og allrar þeirrar vinnu sem hún vinnur með skjólstæðingum sínum, einstaklingum sem hópum;  Blómstraðu í einkalífi og starfi! Njóttu þess að vera þú!
 
Starfssvið Jónu Bjargar Sætran einkennist af því að samnýta þekkingu sína og reynslu af menntunarfræðum, áratuga reynslu af kennslu í grunn- og framhaldsskólum, markþjálfun, hugrænni atferlismeðferð, námskeiðahaldi, fyrirlestrum, kennslufræði, fyrirtækjarekstri og árangursfræðum í víðum skilningi, til að opna fólki sýn á mátt einstaklingsins til að hafa áhrif á eigin velferð, vellíðan og lífshamingju.

Jóna Björg Sætran M.Ed. stofnaði Námstækni ehf. (kennsla og ráðgjöf) 19. ágúst 2004.
                                                                              

PCC badgeCoaching / markþjálfun
Jóna Björg lauk alþjóðlegri markþjálfa vottun fyrir framhaldsnám í markþjálfun, PCC, Professional Certified Coach, frá ICF (International Coaching Federation) 2021.  Í dag er Jóna Björg með 670 tíma reynslu í markþjálfun. Jóna Björg var í hópi þeirra sem unnu að stofnun Félags markþjálfa á Íslandi árið 2006. Jóna Björg Sætran er félagi í ICF Íslandi og einnig í ICF Global. Sjá nánar um markþjálfun hjá Jónu Björgu á www.coach.is  Jóna Björg er fyrrv. stjórnarmeðlimur í Félagi markþjálfa á Íslandi. 


ÁrangursfræðinÞú getur það sem þú vilt og einbeitir þér að!

Brian.Tracy.JB.250

Jóna Björg starfaði um árabil sem leiðbeinandi á árangursnámskeiðum Brian Tracy International á Íslandi. 

Athygli Jónu Bjargar beindist að árangursfræðunum árið 1996 er hún las bók Brian Tracy Hámarksárangur, en í kjölfar þess ákvað hún að tileinka störf sín árangursfræðunum í víðum skilningi.  1998 gerðist hún svo leiðbeinandi á árangursnámskeiðum Brian Tracy Phoenix leiðinni til hámarksárangurs í samstarfi við umboðsaðila þess hér á landi,

2004 fór Jóna Björg af stað með persónulega leiðsögn og "coaching" fyrir einstaklinga og hópa í fyrirtæki sínu Námstækni ehf.

 
 Cognitive Behavioral Therapy / Hugræn atferlismeðferð    
Untitled-3HAM félJóna Björg Sætran hefur lokið 30 ECTS eininga eins árs þverfaglegu hagnýtu námi í Hugrænni atferlismeðferð, HAM, í  Endurmenntun Háskóla Íslands. (2011-2012) sem kennt var í samstarfi við kennara við Oxford University.
Jóna Björg nýtir aðferðafræði hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) í vinnu sinni með HAM skjólstæðinga sem kljást við félagsfælni, kvíða, vægt þunglyndi og svefnvandamál. HAM nýtist einnig frábærlega þegar unnið er að því að byggja upp / bæta sjálfstraust, sjálsvirðingu, andlega vellíðan og aukna gleði.
Jóna Björg býður upp á HAM einkatíma / samtalsmeðferðir bæði í Reykjavík og einnig á netinu í gegnum Zoom. Þannig er búseta úti á landi eða erlendis engin fyrirstaða lengur. 

    Öflug námstækni - betri einbeiting - meiri skilningur - auðveldar yfirsýn yfir mikinn texta
PhotoReading 2012
PhotoReading er mjög öflug námstækni sem auðveldar fólki að halda einbeitingu við lesturinn, skilningur á efninu eykst sem og leshraðinn og mun auðveldara verður að fá yfirsýn yfir t.d. námsefnið. Sjá www.photoreading.is   Það getur tekið talsverða þjálfun að ná tökum á PhotoReading aðferðinni og nauðsynlegt að geta gefið sér góðan tíma til að æfa ferlið þegar farið er á námskeið til að öðlast tilætlaða færni.
2004 hóf Jóna Björg samstarf við bandarískt fyrirtæki Learning Strategies Corporation (LSC) í Bandaríkjunum og öðlaðist kennsluréttindi til að kenna efni Paul Shceele (hjá LSC) PhotoReading
 
 
    
fengshui.is
Feng Shui
Það var í gegnum Learning Strategies Corporation (LSC) sem Jóna Björg kynntist Feng Shui meistaranum Marie Diamond en Marie Diamond leggur áherslu á að tengja notkun fornu spekinnar og listgreinarinnar Feng Shui við árangursfræðin.  Jóna Björg hafði lengi haft áhuga á Feng Shui fræðunum en fékk árið 2005 tækifæri til að nema fræðin beint hjá Feng Shui meistaranum og var síðan í símenntun og þjálfun hjá Marie Diamond í Bandaríkjunum, Belgíu og Englandi.
Síðan hafa Feng Shui fræðin verið ríkur þáttur í lífsstíl Jónu Bjargar.
Hefur þú séð DVD efnið The Secret (Leyndarmálið) eða lesið samnefnda bók? Marie Diamond er ein af árangursfræðingunum sem þar koma fram og átti stóran þátt í að efnið The Secret varð að veruleika. 
Námstækni ehf. býður upp á Feng Shui ráðgjöf og námskeið fyrir einstaklinga og fyrirtæki / stofnanir. www.fengshui.is
 
 
 Margþætt reynsla af vinnu með nemendum og skjólstæðingum á öllum aldri
Jóna Björg hefur umfangsmikla reynslu af að vinna með fólki og hefur 4ra áratuga kennslureynslu, hefur kennt í grunnskólum, framhaldsskólum, öldungadeildum, sumarskólum og einnig verið með námskeið fyrir kennara og starfsfólk í fyrirtækjum. Jóna Björg starfaði í 2 ár sem námstjóri í dönsku hjá menntamálaráðuneytinu. Jóna Björg var um nokkurra ára skeið með stuðningskennslu fyrir fólk með námsörðugleika og rak síðar bókaverslun ásamt fjölskyldu sinni í 8 ár.
Jóna Björg var aðstoðarskólastjóri í grunnskóla í 1 ár. 

Jóna Björg hefur mikla reynslu af uppsetningu námskeiða og kennsluefnisgerðar og hefur samið nokkrar kennslubækur, bæði fyrir grunnskóla og framhaldsskóla auk kennsluefnis fyrir eigin námskeið. Í ágúst 2003 var Jóna Björg kynnt sem "kennari mánaðarins" í samtökunum Innovative Teachers sem stofnuð voru í tengslum við Microsoft og kjölfar ráðstefnu sem Microsoft hélt evrópskum kennurum í upplýsinga- og tölvutækni en Jónu Björgu (sem þá starfaði við tölvukennslu við Menntaskólann í Kópavogi) var boðið að  taka þátt í ráðstefnunni sem annar tveggja íslenskra fulltrúa í boði Microsoft.
 
Jóna Björg hefur farið víða til að afla sér viðbótar þekkingar, þjálfunar og reynslu á sviði árangursfræða og hefur m.a. sótt: - þjálfun fyrir leiðbeinendur, Train the Trainer I, 2005 hjá fyrirtækinu Peak Potentials www.peakpotentials.com í Californiu í USA
- ráðstefnur Maximizing Success í Phoenix í Arizona 2005 og 2006 í USA haldnar á vegum Debbie Allen  www.debbieallen.com og Patricia Drain www.patriciadrain.com auk ferðar til Indlands árið 2001 til að kynna sér ástæður framúrskarandi námsárangurs nemenda í ákveðnu skóla- og menntakerfi þar.
 
Helstu áhugamál
Hér kemur vellíðan og velgengni allra fjölskyldumeðlima nr. eitt.
Ferðalög með fjölskyldunni og að taka þátt í að skapa skemmtilegar og dýrmætar minningar.
Það er líka afar spennandi að læra að skilja betur tjáningarform Dreka okkar, (Vetrarstorms Khal Drogo Dreki) ferðaðist með okkur hjónum til Spánar og dvaldi með okkur þar alla vorönn 2022.  
Dreki brosir 1
Einnig að:
- kynnast menningu og lífsháttum í öðrum löndum. 
- vinna með einstaklingum og hópum með markþjálfun, hugrænni atferlismótun og árangursfræðunum að leiðarljósi.
- semja og selja kennsluefni sem stuðlar að betri persónulegri líðan, sjálfseflingu, betri námsárangri, meiri gleði. 
- halda margþætt námskeið í sjálfseflingu, hvernig megi auka sjálfstraust og betri líðan.
- kynna námstækni fyrir nemendum á öllum aldri, en ekki síst fyrir fólki sem hefur átt erfitt með nám.
- nýta möguleika netsins til að vinna með fólki víðs vegar að.
 
Jóna Björg hefur skrifað talsvert af pistlum fyrir netmiðla auk fjölda blaðagreina og viðtala í fjölmiðlum.
Dæmi: Pjattrófuvefnum pjatt.is    http://pjatt.is/author/jonabjorg/  Margir pistlar um markþjálfun, sjálfshjálparefni og Feng Shui og einnig  Í boði náttúrunnar sjá http://ibodinatturunnar.is/jakvaedar-breytingar-med-markthjalfun/      
 
Jóna Björg hefur víða haldið námskeið, fyrirlestra og örnámskeið í stofnunum og fyrirtækjum og oft er efnið aðlagað þeim aðstæðum sem þarf sérstaklega að vinna með á viðkomandi stað.
 
Jóna Björg hefur einnig reynslu af eigin fyrirtækjarekstri og mannaforráðum því auk Námstækni ehf. átti hún ásamt eiginmanni sínum bóka- og ritfangaverslun sem þau ráku í 8 ár. 
Jóna Björg sat Alþjóðanefnd Félags kvenna í atvinnurekstri 2010 - 2012 og vann þar m.a. að undirbúningi stórrar ráðstefnu ásamt öðrum í nefndinni.
 
Menntun
 * Professional Certified Coach, alþjóðleg vottun um framhaldsnám í markþjálfun frá ICF, International Coaching Federation, 2021. 

 * Hugræn atferlismeðferð, HAM, Endurmenntun Háskóla Íslands í samstarfi við Oxford University  2011-2012. 30 ECTS eininga eins árs þverfaglegt hagnýtu nám.

M.Ed.meistarapróf í menntunarfræðum (menntunarfræðingurfrá framhaldsdeild Kennaraháskóla Íslands / Háskóla Íslands árið 2004 en áður hafði hún lokið 30 ECTS eininga diplómu í stjórnun og 15 ECTS eininga diplómu í tölvu-og upplýsingatækni frá framhaldsdeild Kennaraháskóla Íslands.

Fyrirtækjarekstur og vinna með mannauð fyrirtækja 

bifrost

Eftir að hafa setið námskeið Iðntæknistofnunar, Konur og fyrirtæki 1986 tók Jóna Björg þátt í að stofna Netið, samskiptanet kvenna sem vildu stuðla að áhrifum kvenna í atvinnulífinu.  
Brautargengi um stofnun fyrirtækja (á vegum Impru)
Rekstrarnám í fjarnámi fyrir konur  Máttur kvenna I 2007 og Máttur kvenna II 2008 (Viðskiptaháskólinn á Bifröst ).

 

B.A. próf frá H.Í.1980 í dönsku og uppeldisfræði ásam 15 viðbótareiningum í sálfræði og uppeldisfræði, auk kennsluréttindaráms fyrir framhaldsskóla.

Háskólinn í Kaupmannahöfn, dönskunám fyrir Dani 1974 - 1976

* Framhaldsnám fyrir kennara frá Kennaraháskólann í Danmörku 1973

Kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands 1972.