Jóna Björg Sætran

Blómstraðu í einkalífi og starfi!

jbs_AZ_2010

Starfssvið Jónu Bjargar Sætran einkennist af því að samnýta þekkingu sína og reynslu af menntunarfræðum, áratuga reynslu af kennlsu í grunn- og framhaldsskólum, markþjálfun, hugrænni atferlismeðferð, námskeiðahaldi, fyrirlestrum, kennslufræði, fyrirtækjarekstri og árangursfræðum í víðum skilningi til að opna fólki sýn á mátt einstaklingsins til að hafa áhrif á eigin velferð, vellíðan og lífshamingju.

Jóna Björg Sætran M.Ed. er eigandi og stofnandi Námstækni ehf sem hún stofnaði að loknu meistaraprófsnámi í menntunarfræðum árið 2004.

Jóna Björg er markþjálfi með alþjóðlega ACC vottun frá ICF (International Coach Federation) og hefur mikla reynslu af markþjálfun.

Jóna Björg hefur einnig þverfaglegt hagnýtt nám í Hugrænni atferlismeferð frá Endurmenntun Háskóla Íslands og nýtir HAM (Hugræna atferlismeðferð) í vinnu sinni með skjólstæðingum sem vilja ná tökum á t.d. félagsfælni, margs konar kvíða, vægu þunglyndi eða svefnvandamálum. 
  
 
Árangursfræðin - Þú getur það sem þú vilt og einbeitir þér að!
Brian.Tracy.JB.250
Jóna Björg starfaði um árabil sem leiðbeinandi á árangursnámskeiðum Brian Tracy International á Íslandi. 

Athygli Jónu Bjargar beindist að árangursfræðunum árið 1996 er hún las  bók Brian Tracy Hámarksárangur, en í kjölfar þess ákvað hún að tileinka störf sín árangursfræðunum í víðum skilningi.  1998 gerðist hún svo leiðbeinandi á árangursnámskeiðum Brian Tracy Phoenix leiðinni til hámarksárangurs hér á landi í samstarfi við umboðsaðila þess.

2004 fór Jóna Björg af stað með persónulega leiðsögn og "coaching" fyrir einstaklinga í fyrirtæki sínu Námstækni ehf. 
 
  
     Coaching / markþjálfun
acc
Markþjálfun er stór þáttur í starfi Jónu Bjargar í dag bæði hvað varðar einstaklinga og hópa og var í hópi þeirra sem unnu að stofnun Félags markþjálfunar á Íslandi Sjá nánar um markþjálfun einstaklinga og hópa á www.coach.is og námskeið á blomstradu.is      Til að nýta sér símenntun á sviði markþjálfunar fór hún árið 2009 í gegnum markþjálfunarnám Evolvia, Evolvia Coach Training  www.evolvia.org, skv. staðli International Coach Federation til ACC prófs sem er alþjóðlegur staðall fyrir markþjálfa á vegum ICF. Jóna Björg leggur áherslu á markþjálfun einstaklinga og para. Jóna Björg sinnir einnig markþjálfun kennara í grunn- og framhaldsskólum.  
 
     Cognitive Behavioral Therapy / Hugræn atferlismeðferð    
Untitled-3HAM fél
Jóna Björg Sætran hefur einnig lokið 30 eininga eins árs þverfaglegu hagnýtu námi í Hugrænni atferlismeðferð í  Endurmenntun Háskóla Íslands. (2011-2012).
Jóna Björg nýtir aðferðafræði hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) í vinnu sinni með einstaklinga sem kljást við félagsfælni, kvíða, vægt þunglyndi og svefnvandamál. HAM nýtist einnig frábærlega þegar unnið er að því að byggja upp / bæta sjálfstraust, sjálsvirðingu, andlega vellíðan og aukna gleði.
Jóna Björg býður upp á einkatíma / samtalsmeðferðir bæði í Hátúni í Reykjavík og einnig á netinu í gegnum SKYPE. Þannig er búseta úti á landi eða erlendis engin fyrirstaða lengur. 

    Öflug námstækni - betri einbeiting - meiri skilningur - auðveldar yfirsýn yfir mikinn texta
PhotoReading 2012
PhotoReading auðveldar fólki að halda einbeitingu við lesturinn, skilningur á efninu eykst sem og leshraðinn og mun auðveldara verður að fá yfirsýn yfir t.d. námsefnið. Sjá www.photoreading.is 
2004 hófJóna Björg samstarf við bandarískt fyrirtæki Learning Strategies Corporation (LSC) í Bandaríkjunum og öðlaðist kennsluréttindi til að kenna efni Paul Shceele (hjá LSC) PhotoReading

 
 
    Feng Shui 
fengshui.isÞað var í gegnum LSC sem Jóna Björg kynntist Feng Shui meistaranum Marie Diamond en Marie Diamond leggur áherslu á að tengja notkun fornu spekinnar og listgreinarinnar Feng Shui við árangursfræðin.  Jóna Björg hafði lengi haft áhuga á Feng Shui fræðunum en fékk nú tækifæri til að nema fræðin beint hjá Feng Shui meistara. Hefur þú séð DVD efnið The Secret (Leyndarmálið) eða lesið samnefnda bók?  Marie Diamond er ein af árangursfræðingunum sem þar koma fram og átti stóran þátt í að efnið The Secret varð að veruleika. Frá 2005 hefur Jóna Björg verið í fræðslu, þjálfun og símenntun hjá Marie Diamond og verið í samstarfi við hana. Jóna Björg starfar nú auk annars sem Feng Shui ráðgjafi og veitir Feng Shui ráðgjöf jafnt  einstaklingum sem fyrirtækjum. Námstækni ehf. býður einnig upp á námskeið fyrir almenning í Feng Shui. Sjá www.fengshui.is
 
 
Jóna Björg hefur umfangsmikla reynslu af að vinna með fólki og hefur t.d. 3ja áratuga kennslureynslu og starfaði í 2 ár sem námstjóri í dönsku hjá menntamálaráðuneytinu. Jóna Björg var um nokkurra ára skeið með stuðningskennslu fyrir fólk með námsörðugleika og rak síðar bókaverslun ásamt fjölskyldu sinni í 8 ár.Hún hefur mikla reynslu af uppsetningu námskeiða og kennsluefnisgerðar og hefur samið nokkrar kennslubækur, bæði fyrir grunnskóla og framhaldsskóla auk kennsluefnis fyrir eigin námskeið. Í ágúst 2003 var hún kynnt sem kennari mánaðarins af samtökunum Innovative Teachers sem stofnuð voru í kjölfar ráðstefnu sem Microsoft hélt evrópskum kennurum í upplýsinga og tölvutækni en hún sat þá ráðstefnu sem annar tveggja íslenskra fulltrúa í boði Microsoft.
Jóna Björg hefur farið víða til að afla sér viðbótar þekkingar, þjálfunar og reynslu á sviði árangursfræða og hefur m.a. sótt: - þjálfun fyrir leiðbeinendur, Train the Trainer I, 2005 hjá fyrirtækinu Peak Potentials www.peakpotentials.com í Californiu í USA
- ráðstefnur Maximizing Success í Phoenix í Arizona 2005 og 2006 í USA haldnar á vegum Debbie Allen  www.debbieallen.com og Patricia Drain www.patriciadrain.com 
 
Jóna Björg hefur kennslureynslu af bæði grunnskóla- og framhaldsskólastigi. Skólar sem hún hefur kennt við í gegnum árin eru Kvennaskólinn í Reykjavík, Ölduselsskóli, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Árbæjarskóli, Menntaskólinn í Kópavogi og Breiðholtsskóli. 
 
 
Jóna Björg skrifar reglulega pistla hjá tveimur netmiðlum; 
Pjattrófuvefnum pjatt.is    http://pjatt.is/author/jonabjorg/    um markþjálfun, sjálfshjálparefni og Feng Shui 
og
Í boði náttúrunnar  ibn.is  um markþjálfun, hugræna atferlismeðferð og Feng Shui  sjá t.d.  http://ibodinatturunnar.is/jakvaedar-breytingar-med-markthjalfun/      
 
Jóna Björg heldur víða námskeið, fyrirlestra og örnámskeið í stofnunum og fyrirtækjum og er þá efnið oft aðlagað þeim aðstæðum sem þarf sérstaklega að vinna með.
 
Menntun:
Jóna Björg útskrifaðist sem kennari frá Kennaraskóla Íslands 1972 og með meistarapróf í menntunarfræðum (menntunarfræðingurfrá framhaldsdeild Kennaraháskóla Íslands árið 2004 en áður hafði hún lokið 30 eininga diplómu í stjórnun og 15 eininga diplómu í tölvu-og upplýsingatækni frá sama skóla.
 
Að reka fyrirtæki og vinna með mannauð fyrirtækja

bifrost

Eftir að hafa setið námskeið Iðntæknistofnunar, Konur og fyrirtæki 1986 tók Jóna Björg þátt í að stofna Netið, samskiptanet kvenna sem vildu stuðla að áhrifum kvenna í atvinnulífinu.  Vorið 2000 sótti hún námskeiðið Brautargengi einnig á vegum Impru. 2007 og 2008 Rekstrarnám í fjarnámi fyrir konur  Mátt kvenna I og Mátt kvenna II við Viðskiptaháskólann á Bifröst.
Jóna Björg Sætran sat Alþjóðanefnd Félags kvenna í atvinnurekstri 2010 - 2012.

 
 Jóna Björg hefur einnig reynslu af eigin fyrirtækjarekstri og mannaforráðum því auk Námstækni ehf. rak hún eigin bóka- og ritfangaverslun í 8 ár sem og stuðningskennslu fyrir unglinga og fullorðna með námsörðugleika..

 
 
Jóna Björg lauk BA próf frá Háskóla Íslands 1980 í dönsku og uppeldisfræði svo og kennsluréttindanám eftir að hafa verið í almennu framhaldsnámi kennara við Kennaraháskólann í Danmörku 1973 og numið dönsku við Háskólann í Kaupmannahöfn 1976. 2004 lauk Jóna Björg síðan meistaraprófi í menntunarfræðum eins og fram kemur hér að framan.